Byzantské umění

Počátky byzantského umění:

 • na přelomu třetího a čtvrtého století se rozdělila Římská říše na západní a východní část
 • po rozpadu římské říše se centrum umění přesunulo do východní části říše, která bývá často nazývána Byzancí

Byzanc:

 • hlavní město východořímské říše
 • založil císař Konstantin Veliký (r. 324)
 • zpočátku se hlavní město jmenovalo Konstantinopolis po svém zakladateli (doslova "Konstantinú polis" Konstantinovo město)

 

Za počátek byzantského umění lze považovat rozvíjení tradice křesťanství.

Křesťanství bylo zpočátku rozšiřováno v chudších vrstvách obyvatelstva, později ho přijaly také bohatší vrstvy a nakonec ho přijal také sám římský císař.

 

Architektura:

 • materiál - cihla
 • římské vzory
 • typickým prvkem se stává kupole (kupole = klenba ve tvaru polokoule nad kruhovitým půdorysem)
 • půdorys chrámů ve tvaru pravidelného kříže (tzv. řecký kříž)
 • Byzantská architektura dosáhla svého vrcholu v
 • 6. století. Tehdy byl v hlavním městě vystavěn chrám Boží moudrosti - Hagia Sophia (čti: ajíja sofia)

 

Malířství:

 • malba se dočkala nevídaného rozvoje, především ve dvou technikách

a) mozaika (Mozaika byla tvořena z jednotlivých částí skládajících se na sebe a bohatě zdobena zlatem.)

b) malovaný portrét (Na dřevěné desky se malovaly výjevy ze života svatých nebo jejich podobizny. Těmto obrazům říkáme ikony (z řeckého "ajíja ikona" = svatý obraz).