Testové otázky

 

1. Kdy a kým byla založena Byzanc?


Odpověď: r. 324 Konstantinem Velikým


2. Jak se nazývá nejznámější stavba byzantské architektury?


Odpověď: chrám Boží moudrosti - Hagia Sofia


3. Jaké výtvarné techniky se objevují v byzantském malířství?
 

Odpověď: mozaika a malovaný portrét


4. Co je to ikona?

 

Odpověď: svatý obraz zobrazující významného křesťana či světce