Pravěké umění

Z archeologických nálezů známe nejstarší nástroje tzv. pěstní klíny.

První výtvarné projevy nebo spíše cítění lze nalézt právě v symetrických tvarech nástrojů, zdobení těla, napodobování zvířecích stop v hlíně

Druhy výtvarného umění:

  • jeskynní malby a malby na skalních stěnách: nejstaršími doklady výtvarné činnosti člověka jsou jeskynní malby a rytiny. Proslulou „pravěkou obrazárnou“ je jeskyně Altamira ve Španělsku a Lascaux [čti: laskó] ve Francii
  • sošky lidí: velmi známé jsou sošky žen, tzv. Venuše. Venuše jsou figurky nahých žen bez pohybu. Rysy v obličeji nejsou zvýrazněny, poprsí, břicho, boky a stehna jsou znázorněny přehnaně, ruce a nohy jsou většinou zkráceny či zcela chybí. (Jedna z nich, Věstonická Venuše, byla nalezena na jížní Moravě)
  • drobné sošky a rytiny zvířat (mamuti, lvi, bizoni, nosorožci, medvědi, koně)

Architektura:

  • stavební kulturu mladší doby kamenné (neolitu) a bronzové představují takzvané megalitické stavby (termín megalit pochází z řečtiny, megas = velký, lithos = kámen). Jsou to menhiry - vztyčené neopracované kameny a dolmeny - jakési kamenné stoly skládající se ze dvou či více balvanů překrytých kamenným blokem. Dolmeny sloužily jako hrobky, jakési pohřební síně s chodbou. Pozoruhodnou megalitickou stavbou je svatyně slunce Stonehenge [čti: stounhendž] nacházející se v Anglii.