Římské umění

Velký obdiv získalo řecké umění v antickém Římě, kde je umělci pozměnili podle potřeb a cítění římské společnosti. Římští vojevůdci přiváželi vynikající řecká díla jako válečnou kořist, bohatí Římané zvali do svých domů řecké umělce, ti pro ně dělali kopie helénských soch.

ARCHITEKTURA:

  • jedním z vrcholů římského stavitelství je chrám Pantheon (chrám zasvěcený všem bohům), obrovská kruhovitá stavba s kopulí, v jejímž středu je otvor
  • po vzoru řeckých divadel postavili Římané koloseum, které sloužilo především k veřejným podívaným a ke gladiátorským zápasům
  • Římané se zasloužili také o rozvoj uživatelského stavitelství - velkou péči věnovali stavbám lázní, vodovodů (akvaduktů), mostů a dlážděných silnic

SOCHAŘSTVÍ:

  • hlavní druhy sochařství: podobizna (hlava, busta, postava v životní velikosti, jezdecká socha) a historický reliéf na vítězných obloucích a sloupech (líčí skutečné události z vítězných válek)
  • zvláštním sochařským portrétem je jezdecká socha císaře Marka Aurelia (dodnes stojící v Římě)

MALÍŘSTVÍ:

  • římští malíři zobrazovali válečné výjevy a triumfální průvody, malovali i portréty
  • o malířské výzdobě interiérů domů se dozvídáme z literatury a z různých zbytků maleb
  • nejznámější jsou malby na stěnách vykopávek v Pompejích
  • další náměty maleb: bájné krajiny, mytologické výjevy, někdy se setkáváme i s přesnou kresbou rostlin nebo architektury