Egyptské umění

Kultura starého Egypta  má své počátky ve 4. tisíciletí př. n. l. a sahá do 1. století našeho letopočtu.

Egyptské umění sloužilo králům a náboženství.  Egypťané věřili, že duše žije i po smrti a snažili se ji různými způsoby zabezpečit její věčný a šťastný pobyt v záhrobí. 

Zemřelého doprovázela bohatá výbava: zlaté šperky, nábytek, nádoby, sochy úředníků a služebníků...

Malířství:

  • počátky egyptského malířství souvisely se vznikem písma. Jeho základem byly obrazové znaky, zvané hieroglyfy
  • s malbami (přesněji malovanými reliéfy) se setkáváme v hrobkách, chrámech a někdy palácích panovníka
  • malby na stěnách hrobek a na sarkofázích (rakvích v podobě těla) znázorňovaly výjevy ze života zesnulého.
  • v chrámech se líčily výjevy ze života bohů a faraonů (faraon - panovník Egypta)
  • egyptské malířství neznalo perspektivu, prostor je vyjadřován v pásech nad sebou. Postavy jsou strnulé, trup je zobrazován zepředu, hlava, ruce a nohy z profilu.Také velikost postav se řídila určitými zákonitostmi , velikost dalších postav závisela na jejich důležitosti.

Sochařství:

  • egyptské sochařství mělo díky dostatku kvalitního kamene dobré podmínky pro rozvoj. Mezi sochařskými druhy se objevují: sfingy (obrovské ležící sochy s hlavou ženy a tělem lva), kolosy (monumentální volně stojící sochy. Nejznámější jsou dvacetimetrové postavy, zvané Memnónovy kolosy), postavy bohů, faraonů a jejich manželek

Architektura:

  • egyptská architektura také sloužila náboženství a kultu mrtvých. Z egyptské architektury jsou nejznámější především pyramidy, zvláště stupňovitá Džoserova pyramida u Sakkary a největší Chufevova (Cheopsova) pyramida, stojící na pyramidovém poli u Gízy
  • Dalším typem egyptské architektury byly také skalní hroby, které jsou složitým labyrintem chodeb a místností. Doklad velkolepého egyptského stavitelství představují chrámy.  Nejvýznamnější jsou chrámy v Luxoru a Karnaku