Řecké umění

Počátky řeckého umění klademe do 9. století př. n. l.

Řecké umění se vyvíjelo ve třech etapách:

1. ARCHAICKÉ OBDOBÍ

 • archaickém období bylo Řecko uspořádáno do několika městských států (tzv. polis), z nichž kulturně nejvyspělejší byly Athény
 • v tomto období dochází k rozvoji architektury a sochařství

Architektura:

 • ve stavitelství se uplatňují dva výtvarné styly - přísnější řád dórský a zdobnější řád iónský
 • chrám Parthenón na Akropoli (Akropolis = posvátný vrch v Athénách) zasvěcen bohyni Athéně, ochránkyni města Athén
 • chrám Erechteion na Akropoli (sloupy nahrazeny dívčí figurou, tzv. karyatidou)
 • amfiteátr (divadlo v Epidauru)

Sochařství:

 • v 7. století př. n. l. se poprvé objevily sochy lidského těla v životní velikosti
 • kúros (sochy mladých mužů), koré (sochy mladých dívek)

2. KLASICKÉ OBDOBÍ:

 • řecké umění vyvrcholilo v klasickém období
 • v klasickém období se vyvíjí třetí výtvarný sloh, tzv. , který je spíše obdobou iónského slohu. Sloupy jsou ukončeny hlavicí s bohatým rostlinným motivem
 • sochaři dali svým sochám pohyb (Myrón vytvořil známého Diskobola - vrhače disku, Polykleitos stojící postavu Doryfora - muže s kopím a sochu Diadúmena - chlapce uvazujícího si stužku)
 • nejslavnějším sochařem tohoto období je Feidiás, autor reliéfů na Akropoli

3. HELÉNISTICKÉ OBDOBÍ

 • v helénistickém období vznikají nová města. Proti klasické strohosti se nyní staví na odiv nádhera.
 • sochy se blíží kopiím skutečnosti, mají však zajímavý živý výraz. Dokládá to například sousoší Láokoón a jeho synové