PRAVĚK, EGYPT, ŘECKO

 

Jaké znáš typy megalitických staveb?

Odpověď: menhir, dolmen (kromlech)

Co bylo námětem jeskynních maleb?

Odpověď: zvěř, kterou pravěcí lidé lovili

Jaké znáš egyptské stavby?

Odpověď: pyramidy, sfingy, chrámy, skalní hroby

Jmenuj 3 řecká období.

Odpověď:archaické, klasické, helénistické

 Jak se jmenuje posvátný vrch v Athénách?

Odpověď: Akropolis

Jmenuj 3 řecké ozdobné styly (řády, slohy).

Odpověď: dórský, ionský, korintský

Jmenuj 3 řecké umělce.

Odpověď: Myrón, Polykleitos, Feidiás